TENNISSEN IN EEN OASE VAN GROEN

Clubreglement

Clubreglement: 


Artikel 1 - Toegang tot de terreinen

De tennisterreinen zijn toegankelijk voor alle leden die in het bezit zijn van een eigen lidkaart. De terreinen zijn bespeelbaar vanaf 9 uur ’s morgens.


Artikel 2 – Kledij

Tenniskledij is verplicht. Andere uitrusting wordt geweerd. Tennispantoffels zijn verplicht. Gelieve de terreinen niet te betreden met joggingschoenen of naaldhakken. Zij veroorzaken onherstelbare schade.


Artikel 3 – Reservatie

Je hangt persoonlijk je lidkaart aan het reservatiebord op het terrein en op het uur dat je wil spelen. Op voorhand reserveren is niet mogelijk, ook niet voor iemand anders. Alle spelers die op eenzelfde terrein spelen hangen hun lidkaart op. Bij dubbelspel hangen er op eenzelfde uur en eenzelfde terrein dus vier lidkaartjes. Indien een terrein vrij is, mag het onmiddellijk, na het ophangen van de lidkaarten, ingenomen worden, Als je je lidkaart niet bij hebt, vraag je een tijdelijke kaart aan de uitbater. Het vervangen van een verloren lidkaart kost € 2.50.


Artikel 4 - Hoffelijkheid

Bij grote drukte worden bij voorkeur ‘dubbels’ gespeeld (ploegvorming na onderling overleg).  


Artikel 5 - Onderhoud

Na het spelen en na elke les of training dient het terrein geveegd te worden. Gelieve bij droog weer enkel te sproeien. Beëindig tijdig het spel zodat de volgende spelers op het uur kunnen starten. Gelieve tennisschoenen buiten uit te kloppen.


Artikel 6 - Uitnodigingen

De leden van T.C. Mariënborgh mogen max. driemaal per seizoen een niet-lid uitnodigen. De genodigden betalen vooraf € 5 per persoon aan de uitbater van de cafetaria. Ze krijgen een uitnodigingskaartje dat recht geeft op één uur tennis en dient om het terrein op het bord te reserveren.


Artikel 7 - Gebruik van de binnenterreinen

De leden mogen van mei tot en met september bij regenweer gratis in de zaal spelen, uiteraard enkel indien een terrein beschikbaar is. De eventuele verlichting kost € 2,50 per terrein/uur, vooraf te betalen aan de uitbater van de cafetaria.


Artikel 8 - Lessen

Alleen aangesloten leden kunnen de tennislessen volgen die ingericht worden door Tennis voor Kids vzw. Betalende lessen mogen uitsluitend gegeven worden door bevoegde lesgevers die aangeduid werden door Tennis voor Kids vzw. Lessen hebben voorrang op een gewoon spel.


Artikel 9 - Verlichting

De verlichting op de buitenterreinen is gratis; zij kan door de spelers zelf worden ingeschakeld mbv de schakelaars in de ruimte tussen de kleedkamers en worden automatisch uitgeschakeld om 23.00 uur, behoudens uitzonderlijke aangelegenheden en mits toestemming van het bestuur. De reservatieregels zoals vermeld in art. 3 blijven geldig voor de verlichte terreinen.


Artikel 10 - Ongevallenverzekering

Er is geen ongevallenverzekering voorzien in het lidgeld. U bent hiervoor zelf verantwoordelijk tot het nemen van een eventuele extra sportverzekering. 


Artikel 11 - Naleving van het reglement

Elk lid wordt verondersteld dit intern reglement te kennen en na te leven. Spelers die deze richtlijnen niet volgen kunnen door het bestuur gesanctioneerd worden (gaande van een boete van min. € 12.50 tot schorsing of uitsluiting).


Artikel 12 - wijzigingen

Dit reglement kan jaarlijks door het bestuur worden aangepast.